Thà không đọc sách

Thà không đọc sách

 

Thà không đọc sách


Bác sĩ kê đơn mua kính cho tớ và nói rằng khi đọc sách, nhất thiết tớ phải đeo kính - một cô gái nói với bạn.

 Thà không đọc sách 1

- Kính đâu, đưa tớ xem.

- Cậu nghĩ là tớ sẽ đeo kính à? Không đâu, thà tớ không đọc sách nữa còn hơn!

Anh Phương
(st
)

Thư viện ảnh

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product