Ngôi nhà từ những khối bê tông và kính

Ngôi nhà từ những khối bê tông và kính

 

Ngôi nhà kính này này, được thiết kế bởi NAF Architect & Design, tọa lạc tại Hiroshima, Nhật Bản, được thiết kế dựa trên một hệ thống xếp cơ bản của các khối bê tông mỗi cạnh 1,0 mx 1,0 mx 1,5 m. Bê tông được đặt lên nhau giống như các khối xây dựng đơn giản, kết quả trong một cấu trúc khác thường hiển thị mức độ khác nhau của mô hình gợn sóng.

Thư viện ảnh

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product