Nội thất nhà đẹp ở Cao Hùng- Đài Loan

Nội thất nhà đẹp ở Cao Hùng- Đài Loan

The Residence Lai ở thành phố Cao Hùng, Đài Loan là một dự án thiết kế của PMK . Căn hộ penthouse hai tầng này thể hiện nhiều ý tưởng của PMK về tích hợp giữa kiến trúc, không gian, cuộc sống đô thị, và tâm linh vào cuộc sống hàng ngày.

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

Nha xinh đẹp: Lai Residence tại Đài Loan

 

 

Thư viện ảnh

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product

 • Image Product